Co jsou to karmické konstelace? 

Je to moje metoda, která mi byla předána ve snu.

Karmické konstelace spojují mé *vidante dary  - nahlížet do minulosti a načítat z ní informace  (*vidoucí, zřící) a konstelační techniky (konstelace se učím u Libora Zvolánka) . Propojila jsem dva systémy a vytvořila jedinečný nástroj, který pracuje s příběhy těch, kteří "stáli" na počátku.

Ti, od kterých se rodem nese trauma skrze jejich prožitý příběh, a dotýká se tvého života. 

Nejde změnit příběh těch, kteří trpěli, ale jde pro jejich duši vytvořit prostor ke smíření a k nalezení vnitřního klidu. Tím se vytvoří transformační proces, který bude ozdravný pro celou rodovou linii i pro tebe

Když jsem hledala další způsob, jak ženy podpořit na jejich cestě, objevila se mi vize tohoto propojení práce.

Proč navštívit moje karmické konstelace?

Všechno, co se stalo v našem rodě, se nás dotýká. Každý příběh, prožitek i události, které prožili naši předkové, má na nás přímý vliv. Všechno, co si oni prožili, my na nějaké úrovni prožíváme s nimi. 

Pokud máš teď nějaký aktuální problém, může přímo souviset s tím, co prožívali tví předkové.  

Díky svému daru vidante se napojím na tvůj rod a podívám se, jaké téma je potřeba otevřít a zpracovat, aby ses oprostila od nevědomého vlivu minulosti. 

Vytvářím karmické konstelace, zaměřené na události prožité v hluboké minulosti. Na příběhy, které jsou již minulostí, ale energeticky jsou stále aktivní a ovlivňují nás.

Karmické konstelace odhalují skryté vlivy i síly.

Tvoří prostor pro hluboké poznání, transformaci, smíření a klid napříč rodem.

Ve chvíli, kdy se uvolní nahromaděná energie, vyruší se kletby, dojde ke smíření a nalezení klidu,  uvolní se požehnání, které z rodu pro nás přichází. My tak zažíváme transformaci ve svých vnitřních programech, které nás formují. 

Tento dvoudenní seminář není vhodný pro ženy, které užívají antidepresiva, jsou v péči psychiatra nebo těhotné.

Když se v rodové linii objeví...

 • Znásilnění,
  která prožily ženy tvého rodu, formují vztah k sobě, k mužům i Bohu.
 • Svatby z donucení,
  ke kterým byly přinuceny tvé předchůdkyně, mají vliv na vztahy, ale i finanční oblast.
 • Sebevraždy
  ovlivňují i tvůj energeticky systém a mají vliv na tvou vnitřní sílu.
 • Finanční ztráty
  formují tvůj vztah k penězům a celkově k hojnosti.
 • Potraty a smrt dítěte
  jsou silným traumatickým zážitkem, který může mít vliv na tvou plodnost i vztah k dětem.
 • Nenaplněná láska,
  ať už z jakéhokoli důvodu, se odráží i v tvých partnerských vztazích.
 • Násilí,
  spáchané na tvých předkyních, ovlivňuje i tvou přítomnost.
 • Tajemství a černé ovce rodu
  ovlivňují tvůj pohled na sebe, přijetí tvé vnitřní temnoty, nebo tě nutí k přílišné dokonalosti.

Tohle samozřejmě není všechno, ale vybrala jsem 8 situací, které mají na nás vliv a které formovaly naše vnitřní programy.

Tyhle situace (příběhy předků) mají na tebe vliv, který se odráží v tvé každodennosti. Ovlivňují tvé vztahy, hojnost, zdraví, ale také neplodnost nebo strachy a další aspekty života.

Na karmických konstelacích s těmi to příběhy pracujeme a harmonizujeme je. 

Nepracuji s imaginarním příběhem, ale skutečnou událostí, která se v rodě stala. 

SÍLA, HLOUBKA a LÁSKYPLNOST ŽEN 👩‍❤️‍👩 Pro mě jako účastnici bylo úchvatné otevírat dávno zapomenuté příběhy, které svojí rodovou energií stále ovlivňují současný život. Znáte to❓Jakože si něco přejete, rádi byste ... nebo nepřejete a už vůbec byste ne ... A ono to nejde a nejde nebo naopak se to řítí a vy to nedokážete zadržet. Každá konstelace, nejen ta má, mě hluboce zasáhla. Kolik bolesti ještě musí být opuštěno a odpuštěno⁉️ A pro mě jako účastnici letošního konstelačního výcviku u Jana Bílého, bylo dech beroucí, pozorovat Evu při práci v hlubokém intuitivním napojení a soustředění. Klid a lásku, se kterou konstelace vedla, i když hromy blesky lítaly 🙏 Velmi inspirativní a obohacující. Děkuji Evi
Věra Stádníková

Co mi přinesou karmické konstelace? 

 • Uvolnění
 • Transformaci
 • Pochopení
 • Hojnost
 • Nový začátek
 • Nadhled a smíření

Konstelace ti změní nejen pohled na svět, ale především vnitřní nastavení.  

Nejčastější slova po konstelacích, která slyším, jsou: Spadla ze mě obrovská zátěž a cítím hlubokou vděčnost. 
Přesto si nejsi jistá, jestli jsou moje karmické konstelace pro tebe, tak mi zavolej a můžeme si o tom promluvit. 

Klikni na tlačítko a zjisti kdy a kam můžeš přijít!

Máš nějaký dotaz?

Napiš mi na můj e-mail: info@evapitnerova.cz  nebo rovnou volej 604 566 610