Konstelace s Evou v Táboře

Termín: 20. 7. 2024

 

so: 10 - 17. 30 hodin

Cena je 1690  Kč

Třebízského 1285,  Tábor

 

Na konstelacích miluju, že ukazují nové možnosti nazírání na situace. 

Vedou k větší všímavosti, pokoře a respektu. 

Přináší  pochopení, nové postoje, úlevu a vyjasnění. 

Díky nim si umím lépe poradit ve svém životě a cítím se pevnější. 

"Děkuji vám, moji předci, že jste žily své životy, osudy i lásky a já jsem jejich projevem, neboť z vás jsem vzešla a ve mně je všechna vaše moudrost, prožitky i zkušenost, ke kterým přidávám ty své. Mám se o co opřít, protože vy stojíte za mnou a já se řadím k vám a držím ty co přišli po mně."
Eva Pitnerová

Přihlásit se můžeš pouze do 30. 6. 2024

Bylo to silné a velmi léčivé. Pomaličku si to sedá a všechny kousíčky té obří skládačky, které mě zasáhly v jednotlivých konstelacích a vířily kolem, se postupně noří do hloubek těch správných míst. Odemykají to, co bylo uzavřené a neviděné.
Lenka Šmejkalová

Co jsou vlastně konstelace?  

Představ si svou rodinu jako souhvězdí. Všechny hvězdy v něm mají přesné uspořádání a úkol. Teď si představ, že ty hvězdy jsou rodina, která vytváří nějaký systém a právě s takovými systémy pracují konstelace.   

Vyloučení, předčasná nebo tragická úmrtí, potraty, vydědění, spory, těžké osudy, ztráty majetku,  opakující se vzorce, nenaplněná láska, atd., to všechno má vliv na rodový systém a tedy i tvůj současný život. 

Konstelace tento systém obnovují a pracují se skrytým řádem lasky.

Rodinný systém má přirozený řád, řád lásky, který je neviditelný, ale který propojuje a především ovlivňuje, všechny členy systému. V konstelacích je možné uvidět tato skrytá pouta a rozvázat je. Systém ovlivňuje i to, když v rodině někoho chceme zachraňovat, nebo si myslíme, že bychom TO (ať je to cokoli) dělaly lépe.

Jste vítaní s jakýmokoli tématem. 

Já osobně nejraději pracuji s tématem týkající se partnerství, sexuality, vztahů, rodiny, lásky a sebehodnotou. 

Jak konstelace pomohli mě?

Můj vnitřní systém se proměnil právě díky pravidelnému chození na konstelace a noření se do různých témat, které pro mě byly plačivé a aktuální. Časem se do mě konstelační systém otiskl a já jsem začala svůj život i různé leckdy těžké situace vidět jiným pohledem. Cítím vetší svobodu, klid a pokoru k životu. Vnímám podporu svého rodu a vím, že se o něj mohu opřít, což dříve možné nebylo. 

Postupně jsem si všimla jak na některé situace vůbec nereaguji a předtím bych reagovala velmi. Všímala jsem si změn v přístupu k okolí, ale i toho, jak okolí přistupovalo ke mně. 

Moje vztahy dostali nový rozměr a hloubku. 

Konstelace přinesou každému něco jiného. Někteří mluví o sebevědomí, jiní o klidu, další o vystoupení z pocitu prázdnoty, jiným se promění hodnoty, dalším se zlepší vztah k sobě ale i v ztahy v rodině. Na jiné mají konstelace přínos v oblasti hojnosti. 

Zvu vás k objevení svého vlastního přínosu. 

Co musíte vedět než přijdete! 

Konstelace jsou proces proměny a proto je důležité počítat s tím, že po konstelacích si proces proměny bude sedat. Někteří účastnící mluví o únavě, rozjitřených emocích a jiní zase o střevních chřipkách to prostě ke konstelačnímu procesu patří. Někdy se to děje i před samotnými konstelacemi.

Doporučuji si zařídit na následující den po konstelacích volno nebo alespoň méně povinností, ať máte čas na integraci procesu. 

Dokonce i role, do kterých jsme vybíráni, s námi nějakým způsobem rezonují. Nic z toho, co se tam odehrává, není náhoda, včetně toho, jaká skupina se sejde.

Přínosné jsou konstelace pro všechny kteří přišli. Nezáleží na tom, jestli máte vlastní konstelaci, nebo jste vybráni do rolí, nebo jen konstelaci pozorujete, vždycky si z konstelací odnášíte nový postoj, myšlenku, uvědomění, pochopení. 

Když to vnímám zpětně, bylo to takové probuzení do života.

Díky té konstelaci se hluboko ve mě aktivovala síla, která byla do té doby potlačená a zmrazená. Když to vnímám zpětně, bylo to takové probuzení do života. Odstartovalo to hodně změn na všech úrovních, přeskládala jsem vztah k sobě i k blízkým lidem, postupně si nastavila hranice tam kde mi vyhovují, postavila jsem se sama za sebe i ve vztahu s manželem, posunula podnikání. Tvoje konstelace stály u zrodu všech těch změn a měly na nich velký podíl, pustily mě ještě víc do hloubky a tím pádem mi daly stabilitu v těch dalších událostech 🙏
Jana Štastná, shiatsu a fyzioterapiewww.janastastna.cz
I když jsem neměla vlastní konstelaci, tak dvě jiné se mě dotkly tak mocně, jako by moje byly.
Taťána Drápelová
I když jsem neměla vlastní konstelaci, osobní prožitek byl neskutečný! Vše si postupně sedá a otevřelo mi to oči.
Silvie Dolnická

Právě rozkrytí smyslu a souvislostí vnímám jako přispění k vyléčení starých ran! 

Bylo příjemné se účastnit konstelací pod Tvým vedením. Líbilo se mi, jak s pomocí svého naciťování dokážeš vidět smysl a skryté souvislosti v situacích, které si neseme jako bolavé. Právě rozkrytí smyslu a oněch souvislostí vnímám jako přispění k vyléčení starých ran … + možnost vidět dary, které jsme díky té bolesti mohli získat. Nedělám si iluze, že by se jedněmi konstelacemi změnil život jako mávnutím kouzelného proutku. Ale léčivý potenciál tam rozhodně je i díky „aha momentům“, že některé věci mohou být ještě jinak.
František Boháč

Vnímala jsem, jak osvobozující je to nejenom pro jejich příběh, ale i pro mě samotnou!

Vnímala jsem, jak na celý proces reaguje moje tělo, jak se napětí pomalu uvolňuje a někde uprostřed mé konstelace začala přebírat vedení harmonie mého systému...a pak přišla síla. Moje síla, osvobozená od zatěžujících mechanismů. Jako když uklidíš místnost, prosvětlí se a vynikne její účel v čisté podobě. ..
Ale ten den přinesl mnohem, mnohem víc....a velmi jsem si užívala okamžiky, kdy jsi druhým ukazovala jiné úhly pohledu, s neosobní laskavosti, která je ve službách něčeho vyššího... Vnímala jsem, jak osvobozující je to nejenom pro jejich příběh, ale i pro mě samotnou... ...a výsledek? Den po konstelacích na téma Strach být vidět už mě svrběla moje čerstvě oprášená křídla a cítila jsem v sobě jakési to "tak světe, tady jsem, podívej!"...
Michaela Maňásková

Soudit ostatní vlastně ani nemůžeme, neboť neznáme jejich příběh! 

O konstelacích jsem se dozvěděl od mé přítelkyně, která na nich už párkrát byla. Nějak jsem to cele nechápal, ale docela dost mě zajímalo jak to vlastně cele funguje. A zjistil jsem, ze je to fakt hustý. Po konstelacích se divám na svět a na lidi s mnohem větším nadhledem. Soudit ostatní vlastně ani nemůžeme, neboť neznáme jejich příběh. Celkové mé to utvrdilo v sebe a v moji z životni cestě. Dokonce i už tak dost hluboký vztah s přítelkyni se ještě vice prohloubil. Konstelace s Evou určíte stoji za to. Díky
Roman

Pro mě jsi vytvořila něco, co pozvedá konstelace na nádherný rituální obřad!

Tvoje konstelace, jsou ale úplně jiný formát, je to jízda do kouzelného prostoru, kde se dějí magické věci a kde jsem se cítila velmi bezpečně, opečovaná, podporovaná a ve velmi silném energetickém poli. Pojímáš je velmi osobitě, až téměř rituálně. Máš neskutečný dar chvilku rýpat, ale nakonec vykopneš z té hloubky tu podstatu toho co potřebuje být viděno, vyzdvihnuto a poléčeno a osvobozeno. Protože tvůj další dar je vytvořit velmi silný a bezpečný kruh, v kterém je prostor to vše poléčit. Pro mě jsi vytvořila něco, co pozvedá konstelace na nádherný rituální obřad. Ty díky tvému daru tam rozsvítíš a poléčíš. Jsi pro mě královna konstelací s přesahem.
Veronika Marečková

Konstelace bych doporučila všem , které se chtějí někam v životě posunou!

Konstelací jsem se pouze účastnila a byla jsem ve dvou rolích. Byla jsem překvapená, jak jsem se do role dostala i ten pocit mě překvapil, co mnou projel od hlavy až po paty. Myslela jsem, že mi to nepůjde. Byla to vůbec první konstelace, které jsem se zúčastnila. O konstelacích jsem něco okrajově věděla, ale tvoje konstelace předčili moje očekávání 😁♥️. Celý víkend jsem se cítila velmi dobře, díky Tvému vedení, přístupu a prostředí ve kterém jsme byly. Překvapilo mě také do jaké hloubky a minulosti lze jít a taky že některé konstelace na mě měly větší vliv. Myslím, že mi došlo, že v některých životních situacích nemusím, tak moc tlačit a spíš povolit a nechat je plynout, uvidím jak mi to půjde 😁. Jsem moc ráda, že jsem Tě poznala❤️. Konstelace bych doporučila všem ženám, které se chtějí někam v životě posunout a odbourat zvyklosti, které jim neslouží a necítí se v nich dobře.
Lucie Aujeská

Podmínky účasti

Konstelace jsou vhodné pro osoby starší 18 let. 

Konstelace nejsou vhodné

Pro labilní osoby které jsou dlouhodě v péči psychiatra nebo psychologa.

Kdo pro tebe bude konstelace tvořit?

Jmenuji se Eva Pitnerová
Miluju konstelace a to, jak umí ukázat neviditelné věci, které nás ovlivňují a jakou umí přinést úlevu, když se v rodovém systému opečuje to, co zůstalo nevyřešené. 

Jako účastnici mě konstelace učarovali a v roce 2013 jsem se jimi začala provádět druhé. 

Propojuji během jejich tvoření svůj dar vidění a konstelační techniky. 

Cena kontelací je 1690 Kč a nezahrnuje ubytování ani oběd.  

Objednávkou a jejím zaplacením, dáváte najevo, že víte, že vám nemohu zaručit vaší osobní konstelaci, ale už jen bytím v energetickém konstelačím poli a vstupováním do rolí jste součástí transformace. 

Během konstelací mohou vznikat fotky, které použiji následně k promu na sociálních sítích. Objednáním k tomu dáváte souhlas. 

V případě zrušení konstelací z tvé strany 10 dní předem, ti bude stržen storno poplatek 900 Kč. Zrušíš-li účast  méně jak 10 dní a méně předem částka propadne. V případě zrušení konstelací z mé strany ti budou peníze v plné výši vráceny do 10 dnů zpět na účet. 

Vyplň objednávkový formulář, zaplať a místo na konstelacích máš jisté!
Přihlásit se je možné pouze do