• 12 témat, na každý měsíc jedno,
    Od ledna až do prosince vás Průvodce provede vnitřní změnou.
  • praktická cvičení,
    Každý měsíc přinese jedno praktické cvičení, které vám pomůže zpracovat bolestivé téma.
  • opečování tématu,
    Každé téma s láskou opečujeme tak, aby se dokončilo a mohlo byt vyzdraveno a opuštěno.