Ochrana osobních údajů

Pokud jsi mým zákazníkem, nebo návštěvníkem webu, svěřuješ mi své osobní údaje.

Zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení.

Seznam se, prosím, jak chráním tvé osobní údaje  a  zásadami a právy, které máš v souvislosti s GDPR (Obecné nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679  o ochraně osobních údajů).

Kdo je správce?

No přece já,  Eva Pitnerová, WOLKEROVA 107, ČECHY POD KOSÍŘEM 79858, 74331540,  a  provozuji  webovou stránku www.evapitnerova.cz  Určuji,  jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a pečlivě vybírám případné další zpracovatele, kteří mi budou pomáhat.

Kontaktní údaje  na mou maličkost jsou :  tel. číslo 604 566 610 nebo na e-mail: info@evapitnerova.cz

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříš sám/sama, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 • Marketing - zasílání newsletterů

Pro marketing eviduji minimální údaje, a to na základě tvého souhlasu, který projevíš potvrzením odkazu v e-mailu, případně zaškrtnutím políček. 

Double opt-in (dvojí potvrzení)  je opatření proto, aby tě nemohl přihlásit nikdo jiný a jasně a průkazně tak vyjádříš svůj souhlas se zpracováním tvých údajů. 

Předpokládám, že je ti více než 15 let. Pokud ne, budu k přihlášení vyžadovat souhlas tvého zákonného zástupce. 

Jsi-li již mým zákazníkem, zasílám ti svoje e-maily z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že tě moje tipy zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky.

Pokud nejsi naším zákazníkem, zasílám ti své e-maily s tipy, jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 5 let od udělení.

V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

 • Pokročilý marketing na základě souhlasu

Pouze na základě tvého souhlasu ti můžu zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 let od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.

 • Poskytování služeb a prodej, plnění smlouvy

Až teprve, pokud se rozhodneš zakoupit některý můj produkt nebo službu, eviduji kontaktní údaje, které osobně zadáš do objednávkového formuláře.

Jméno, příjmení, adresa, e-mail (případně telefonní číslo), účetní a platební údaje (IČO, DIČ, číslo účtu).

 

Tvoje údaje jakožto zákazníka budu zpracovávat po dobu vyřízení objednávky a dle zákona dalších  deset let ode dne jejího skončení.

 

 • Vedení daňové evidence.

Jsi-li zákazník, tvoje osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a vedení daňové evidence.

Tvé osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování.

 • fotografická dokumentace, reference, živé akce, workshopy - Pouze na základě tvého souhlasu můžu využít tvé fotografie, reference, zpětné vazby apod. a to do doby, než souhlas sám/sama odvoláš.

 

Cookies

 Při procházení mých webových stránek zaznamenáváme tvou IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíš a ze které stránky přicházíš. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímá jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věřím, že díky tomu ti můžu nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě tvého  souhlasu.

Moje webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžeš na svém počítači zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje.

Chráním je, jako kdyby byly moje vlastní. Přijala jsem a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K tvým osobním údajům mají přístup jen moji zaměstnanci a spolupracovníci.

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážu zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než já a na dané zpracování se specializují.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem: SmartSelling a.s. (SmartEmailing, MioWeb, FAPI,) Facebook, Google

Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování.  Slibuji ti však, že v takovém případě při výběru, budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na jen území EU.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máš řadu práv.

Pokud budeš chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktuj mě prostřednictvím e-mailu.

 1. Máš právo na informace,

které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

 1. Díky právu na přístup mě můžeš kdykoli vyzvat a já ti doložím ve lhůtě 14 dní, jaké tvoje osobní údaje zpracovávám a proč.
 2. Pokud se u tebe něco změní nebo shledáš své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máš právo na doplnění a změnu osobních údajů.
 3. Právo na omezení zpracování můžeš využít, pokud se domníváš, že zpracovávám tvé nepřesné údaje, domníváš se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechceš všechny údaje smazat nebo pokud jsi vznesl námitku proti zpracování.
 4. Omezit můžeš rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)
 5. Právo na přenositelnost Pokud bys chtěl/a své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že ti informace pošlu ve strojově čitelné podobě. Tady potřebuji alespoň 20 dní.
 6. Právo na výmaz (být zapomenut) Nechci na tebe zapomenout, ale pokud si to budeš přát, máte na to právo. V takovém případě vymažu veškeré tvoje osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 20 dní.

V některých případech jsem ovšem vázána zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu tě budu informovat na e-mail.

 1. 8. Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů.

 Pokud máš pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máš právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc ráda pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.

Mlčenlivost

Dovoluji si tě ujistit, že moji zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat tvoje osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení tvých osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi.

Bez tvého souhlasu nebudou tvoje osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018 a nahrazují předchozí Ochranu osobních údajů, kterou najdete přímo na téhle stránce viz niže.  

Toto je staré znění Ochrany osobních údajů, které platí do 24.5.2018

Ochrana osobních údajů

Děkuji za tvou návštěvu na mých stránkách, těší mě tvu zájem. Beru ochranu tvých soukromých údajů vážně a chci, abys se při návštěvě mých internetových stránek cítil/a dobře. Ochrana tvého soukromí při zpracování osobních údajů je pro mě důležitou záležitostí, kterou při mých obchodních procesech beru na zřetel.

Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy těchto webových stránek, zpracováváme v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Právo na informace

Na požádání ti já Eva Pitnerová podle možnosti obratem a písemně oznámím, zda a jaké osobní údaje mám o tobě zaznamenané. Pokud by navzdory mým snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravím.

Pokud máš otázky týkající se zpracování tvých osobních údajů, můžeš je směřovat na info@evapitnerova.cz, kde ti jsem k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností.

Kodex ochrany údajů

Získávání a zpracovávání osobních údajů

Když navštívíš moje webové stránky, zaznamenají moje webové servery standardním způsobem IP adresu, která ti byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které mě navštívíš, webové stránky, které u mě navštívíš, a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když mi je poskytneš z vlastní vůle, například v rámci registrace, anket, vypsání cen nebo na realizaci smlouvy.

Bezpečnost

Eva Pitnerová, já,  přijímám technická, organizační a bezpečnostní opatření, abych chránila u mě vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob. Moje bezpečnostní opatření se s vývojem technologií neustále zlepšují.

Použití a postoupení osobních údajů

Eva Pitnerová, já,  používám tvoje osobní údaje na účely technické správy webových stránek, zákaznickou administrativu, na ankety týkající se produktů a na marketingové účely vždy jen v takovém rozsahu, jaký je k tomu potřebný.

Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. Moji spolupracovníci, agentury a obchodníci jsou z naší strany vázáni diskrétností.

Možnost odhlášení

Chci tvé údaje použít k tornu, abych tě mohla informovat o svých produktech a službách, případně zjistit tvůj mi to kdykoliv oznámit, abych mohla údaje podle toho zablokovat. V případě emailové komunikace se z odběru můžeš kdykoliv odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu.

Cookies

Eva Pitnerová, já používám cookies k tomu, aby mohla sledovat preference návštěvníků a abych mohla podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na tvůj pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Identifikuje se pouze cookie na vašem počítači.

Používání cookies můžeš deaktivovat ve vašem internetovém prohlížeči.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Prohlášení prodávajícího: Eva Pitnerová , já, se zavazuji plně respektovat důvěrný charakter tvých osobních a firemních dat, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváš v placených objednávkých  jsou nezbytné pro tvoji identifikaci jako kupujícího. Používám je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci tvých bezhotovostních plateb a pro komunikaci s tebou.

Tvoje detailní osobní data i údaje o nákupech jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

Souhlas registrujícího se návštěvníka webu: Vyplněním webového formuláře souhlasí kupující se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů do databáze Eva Pitnerová Wolkerova 107, Čechy pod Kosířem Prostějov 79858 IČO: 74331540, jakožto správce, a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu.

Zároveň registrovaný uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů.