Mých 21 konstelačních faktů, které mi de facto změnily život.

Zpočátku jsem byla skeptická! 

A to i přesto, že jsem v té době už 5 let vykládala karty. Nedávalo mi smysl, jak někdo, kdo mě vůbec nezná, může vědět, jak se cítím. Říkala jsem si, že cesta konstelací není nic pro mě. Nedůvěřovala jsem tomu.

Člověk míní, život mění.

Tenkrát jsem ještě žila v Táboře a pracovala v Klubu Energy. Jednou za mnou přišla má vedoucí a začala mi vyprávět o svých zkušenostech z konstelací, na kterých byla u Libora Zvolánka (mimochodem, pokud se chceš konstelace naučit, vřele Libora doporučuju jako učitele).

Můj vnitřní svět se doslova zatřásl. 

Něco ve mně začalo s jejím povídáním silně rezonovat. Něco nepochopitelného. V tu chvíli jsem si to prostě potřebovala vyzkoušet na vlastní kůži.

Moje první konstelace byla nezapomenutelná! 

Vybrala jsem si do role své maminky ženu, která zářila jako slunce a celou dobu se usmívala. Byla krásná, její pleť jemná, a i když už jí bylo určitě přes 40 let, nebylo to na ní poznat. Chtěla jsem důkaz, že to fakt funguje. Takže jsem do role záměrně postavila ženu, která byla opakem mé vlastní mamky. Ta totiž byla celý život velmi kritická, nesmírně tvrdá žena, trvale v roli oběti. Tudíž se tohle krásně propsalo i do mě a mého chování.

Nechápala jsem nic z toho, co se později odehrálo.

Nikdy předtím jsme se s touto zářivou ženou neviděly. O své mamce jsem před ní nemluvila. I přesto – když přišlo na věc – celá potemněla. Začala se mračit a mluvila přesně jako moje mamka. Wow! V tu chvíli jsem věděla, že role, do které nás konstelátor postaví, nemůžeme hrát nebo předstírat. 

Konstelace ukážou pravou tvář nás samých. 

Dokonce i role, do kterých jsme vybíráni, s námi nějakým způsobem rezonují. Nic z toho, co se tam odehrává, není náhoda. Ani to, co za duše se při tom setká. Jsou to chvíle, kdy jde lidská mysl nadobro stranou a vyšší já může zasáhnout.

Byla to prostě láska na první pohled.

Od prvního zážitku, který mi zásadně pomohl vyléčit vztah k sobě a změnit moje další konání a chování, co se druhých týče, jsem věděla, že tohle je moje cesta. Věděla jsem, že jednou to bude i mým nástrojem, který budu aktivně používat. 

No jak jinak, konstelace se staly mou srdcovkou. A přiznám se, že jsem je začala dělat ještě dřív, než jsem prošla kurzem. Ups! Ale neměnila bych.

“Víkend s tebou mi pomohl pustit sebe-sabotérství.”

No a jaké tedy měly konstelace přínosy pro můj život? 

 1. Pomohly mi cítit se lépe v kolektivu. Už jsem se necítila vyloučená, nechtěná. Přestala jsem mít pocit, že překážím.
 2. Díky nim jsem porozuměla systému ve vztazích, který je důležitý a produktivní.
 3. Získala jsem ohromnou sebereflexi.
 4. Můj příjem se postupně zvyšoval a finanční energie se měnila z dluhů na dostatek.
 5. Jsem díky nim svobodnější v komunikaci i v naplňování svých potřeb.
 6. Zlepšily se moje vztahy a přestala jsem do svého života přitahovat násilníky.
 7. Naučila jsem se pracovat sama se sebou a být všímavější.
 8. Přestala jsem být odsuzující a hodnotící, rostl ve mně soucit a pochopení.
 9. Moje vnitřní dítě dostalo péči, kterou si zasloužilo.
 10. Viděla jsem své dětství a rodinný systém ze zcela nového úhlu pohledu.
 11. Posunuly a prohloubily mou schopnost načítání informací.
 12. Cítím se silnější a ukotvenější v sobě. 
 13. Změnily mě z člověka, který pořád s něčím bojuje a brání se změnám, v ženu, která je uvolněná do života a plyne v tvořivé energii.
 14. Prohloubila jsem svou ženskou energii a jsem v ní jako doma. Dřív jsem byla tvrdá, krutá a pevná. Dnes jsem měkká, jemná a soucitná.
 15. Umím pracovat se svými hranicemi a vnímat jejich důležitost.
 16. Naučila jsem se díky nim být autentická, upřímná k sobě i k druhým.
 17. Pochopila jsem, jak je důležité propojení s rodinou a předky, a současně, jak moc nás může poškozovat to, co se v našem rodě stalo.
 18. Naučila jsem se díky nim přistupovat k mnoha věcem s úctou a posvátností – nebrat je jako samozřejmost, ale dát jim důležitost a smysl.
 19. Daly mi důvody, proč na sobě a svých vztazích pracovat a neustále je kultivovat.
 20. Vypěstovala jsem si s každou jednou konstelací v sobě pocit vnitřního štěstí a naučila jsem se být vděčná za svůj život, a to i když procházím náročným obdobím.
 21. Uviděla jsem v praxi, že věci nejsou tak, jak na první pohled vypadají, a že my lidé dost často předstíráme. 

Těchto 21 faktů prostě ve svém životě nezapřu. Jsou v souladu s mými hodnotami a životní cestou. Pro tebe můžou mít konstelace zcela jiné přínosy. Co vím ale s jistotou – že po konstelacích už nic nebude stejné.

Zahraješ si hlavní roli ve SVÉM jedinečném filmu.

A díky konstelacím změníš jeho další scénář. Možná se to neprojeví hned, ale po čase si všimneš, kam až tě tento zážitek posunul. Neexistuje možnost, že by se po absolvování konstelace nestalo nic. Vždy tě to nějakým způsobem ovlivní, ať už jsi v hlavní roli a tvořím je přímo pro tebe, nebo stojíš v roli konstelací někoho jiného.

“Má bolest byla pojmenovaná, ošetřená a opečovaná. Tvoje přítomnost je ohromně léčivá. I to, jak jsi silná ve své vlastní pravdě. Vidím v tobě tu možnost sebepřijetí, je to inspirující.” 

Během konstelací propojuji svůj dar vidět do minulosti. Vidím v tvém rodě okamžik, kde problém začal. Držím bezpečný prostor, využívám střípky systému, a vše ostatní se děje v absolutním napojení – spontánně a intuitivně

Poslechni si slova a zkušenosti žen čerstvě po konstelacích. Samotnou mě několikrát dojaly.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

A s čím za mnou můžeš přijít? 

Prakticky neexistuje téma, na které bychom se spolu nemohly podívat. Od vztahů přes finance, zdraví, až k sexualitě i sebehodnotě. Najdu počátek tvého problému/bloku a tu zablokovanou energii uvolníme. 

Jmenuji se Eva Pitnerová a jsem z poloviny cikánka. Z rodu mého otce čerpám věštecký dar a temperament a z rodu své matky čerpám vnitřní sílu, láskyplnost, magii. S výkladem karet jsem začala v roce 2005 a od té doby jsem pracovala s více jak 10.000 klientkami. Postupně jsem začala kromě karet pro klientky nabízet konstelace - Karmické a rodinné a regresně transformační službu - Cesta ke kořenům Tady najdeš služby, které nabízím>> a tady si přečti o tom kdo jsem>>

Vytvořila jsem pro tebe programy ZDARMA, které najdeš tady nech se inspirovat a provést k harmonickým vztahum>>

Jsem ráda, že jsi zavítala na můj web skrze tento článek.

Komentáře