Odsouzení milenci aneb příběh z karmických konstelací

Příběh, který ti budu vyprávět, se otevřel na mém semináři Karmických konstelací.

Proběhla právě konstelace jedné ženy a byla tak silná tématem, že klientce, o které teď budu psát, vytáhla její téma a úplně ji rozstřelila. Byla jsem ráda, protože to znamenalo, že je připravena na tu svou.

Naladila jsem se na její hlas, který byl zabarvený pláčem. Už několik týdnů byla nemocná a léčila se právě s hlasivkami. Najednou se před mým vnitřním zrakem objevil obraz ženy a muže. Předcházející konstelace jí vytáhla téma odsuzování a sebehodnoty, a tak jsem čekala, že se otevře podobné téma, ale otevřelo se jiné.

Příběh ženy, která má pro lásku k muži přijít o život.

Když klientka mluvila, začal se mi objevovat zmíněný příběh.

Žena, která jen mlčky a s úsměvem na rtech vzhlíží k muži, který ji má připravit o život. Milovala ho a on ji. Jenomže tam bylo ale, jak už to tak bývá. 

Ve svém obraze jsem viděla, že oba byli potrestáni za svůj vztah. Vstoupila jsem tedy do kruhu a začala jsem se jím procházet a naciťovat si, koho pozvu do příběhu tak, aby se příběh mohl odehrát a uvolnit energii, která byla zablokovaná a nesla se klientčiným rodem.

Když si vybavuji zpětně celý příběh, jsem přesvědčená, že žena, která si nechávala příběh (konstelaci) postavit, byla ženou, na které byl vykonán rozsudek smrti.  Někdy to tak bývá. Spojí se rodová i osobní karma.

Obrázek je z jiného příběhu a je záměrně rozostřen.

Ale vrátím se k příběhu.

V příběhu to byli milenci, kteří byli rozdílných národností nebo kmenů. Jejich svazek byl hanobením rasy (kmene), a proto na nich měl být vykonán trest smrti oběšením. Píšu záměrně NA NICH. Trestem pro toho muže bylo zabít ženu, kterou miloval.

Ti, kteří je odhalili, jim položili otázku.

Kdo má zemřít? Žena z příběhu označila sebe. Muž měl šanci také říci sebe, ale řekl její jméno. Chtěl žít. Zradil ji a nakonec i zabil. Ona zemřela rychle, on umíral postupně a zabíjelo ho jeho svědomí.

Vyzvala jsem ženu, která stála v roli muže z příběhu, aby té ženě řekla: „Radši tvůj život než můj“.

Žena zareagovala přesně tak jako v dávném příběhu. V klidu a v naprostém přijetí jeho slova přijala. Hlas (postava znázorňující Hlas), který stál v konstelaci vedle ženy, už skoro kolaboval a všichni, kteří byli součástí konstelace, pociťovali vztek a zlobu. A to ještě před tím, než to ten muž vyslovil. V tuhle chvíli už byly ochromeny emocemi. Některé postavy dokonce křičely na ženu, aby mu něco řekla. Aby se bránila, aby vůbec něco řekla.

Ale ona se pořád jen usmívala. Žena, která v roli stála, vysvětlovala, že je s tím smířená. Že se jí ani nechce mluvit a že ho chápe. Žena, která byla v konstelaci za HLAS, už prosila, aby něco řekla, nebo se úplně odpojí.

Abych to trochu vysvětlila. Žena v tom minulém životě umřela. Ale umřela s pocity, hlasem a vůlí, které se zablokovaly. A protože se objevil v mé vizi obraz tohoto příběhu, věděla jsem, že už nazrál čas, aby se tahle situace transformovala. Samozřejmě, že nemůžeme změnit, jakým způsobem ta žena zemřela, ale dostala jsem možnost vést tento příběh k osvobození zablokovaných emocí. Rozpustit to, co tam vytvářelo disharmonii a z ní vyplývající problémy v tomto životě u klientky.

Přizvala jsem tedy klientku do celého procesu, aby podpořila ženu, která byla vlastně její vlastní inkarnací. V té chvíli i žena z příběhu začala cítit, že nechce umřít a co se v ní ve skutečnosti děje. Byl slyšet první výkřik bolesti, asi od představitelky role Hlasu, a konstelace se začala celá proměňovat. Do této chvíle měla těžkou silnou energii, ale příchodem klientky se začala měnit. Klientka plakala, protože celý ten příběh moc dobře znala. Jen kulisy tohoto života byly jiné.

To, co se dělo, bylo velmi silné.

Postavy v konstelaci vytvořily kolem probíhající konstelace kruh. Dýchaly pro ženu, mručely a zpívaly. V téhle chvíli jsem byla propojená s konstelací tak silně, že jsem plakala se všemi ženami a podporovala ji na dálku, a zároveň držela prostor a kruh v bezpečí.

Postupně všechny hlasy utichaly. Klientka se v té chvíli snažila vydat ze sebe aspoň nějaký zvuk. Měla pevně sevřené rty a křeč ve tváři. Snažila se vydávat zvuky, ale nic kromě mručení z jejích úst nevycházelo. Poprosila jsem ji, aby se dotýkala tváří, jemně je masírovala a uvolnila své rty, aby je nechala pootevřené a začala jen mručet.

Výkřik, který by uvolnil nahromaděnou energii příběhu, by nezvládla. Ale bylo potřeba, aby se pokusila o nějaký zvuk. Pomalu a potichu se prostorem začal rozeznívat její hlas. Skrze mručení se jí uvolnilo hrdlo a ona začala zpívat (možná mručet melodii).

Všechny ženy plakaly s ní a radostí pro ni. Uvolnila to, co zůstávalo zablokované, a zároveň otevřela svůj hlas.

Shodou okolností měla druhý den podstoupit kontrolní vyšetření na foniatrii kvůli svému hlasu. A hádej co!? Paní doktorka jí měla říct, že se hrdlo uvolnilo a hlas také.

Obrázek, který je součástí článku, namalovala klientka, pro kterou jsem konstelaci vytvářela.

Možná ti časem zase napíšu nějaký příběh, pokud mi ženy dají svolení.

Jo a kdyby sis chtěla karmické konstelace zažít, tak tentokrát budou v Praze. Tedy na okraji Prahy a nečekej s rezervací dlouho.

26. - 27. 6. 2021 v Olomouci

... pomůžu ti rozplést příběh dávné minulosti, který ovlivňuje tvoji současnost  ...

Jmenuji se Eva Pitnerová a jsem z poloviny cikánka. Z rodu mého otce čerpám věštecký dar a temperament a z rodu své matky čerpám vnitřní sílu, láskyplnost, magii. S výkladem karet jsem začala v roce 2005 a od té doby jsem pracovala s více jak 10.000 klientkami. Postupně jsem začala kromě karet pro klientky nabízet konstelace - Karmické a rodinné a regresně transformační službu - Cesta ke kořenům Tady najdeš služby, které nabízím>> a tady si přečti o tom kdo jsem>>

Vytvořila jsem pro tebe programy ZDARMA, které najdeš tady nech se inspirovat a provést k harmonickým vztahum>>

Jsem ráda, že jsi zavítala na můj web skrze tento článek.

Komentáře