Jaký bude rok 2020 a co můžeme očekávat?

Zásadně nečtu předpovědi jiných lidí, ale sem tam ke mně proklouznou věty, se kterými moji přátelé nebo klientky přišly do kontaktu a spojily se s nimi. Nečtu je proto, že mám ráda čistou hlavu. Nechci být při psaní svého vlastního pohledu ovlivněná.

Pořád se kolem mě motají „věštby“ kolem nového čínského roku

Že bude ve znamení krysy a navíc v kovu, že to bude jízda. Akce a potřeba vítězit.  Že máme být opatrní na manipulaci druhých.

No, pokud bude působit krysa teď na nás na všechny, pak bychom měli být především opatrní na svou vlastní manipulaci. Protože pod vlivem kovové krysy budeme všichni. A všichni, díky svým zraněným dětem v nás, máme tendenci manipulovat.

Někdo manipuluje přímo a někdo skrytě za maskou chudinky a oběti.

Také jsem slyšela, že rok 2020 bude rokem náročným na prožitky. Že nás semele a pokud jsme na sobě tvrdě nemakali, neprojdeme. No, tohle je dost dvojsečné. Takže ti, kteří umřeli teď, nebyli připraveni na rok 2020? A co když je to jinak? Co když bude jejich duše užitečnější pro nás, oddělená od těla, s možností zasahovat do naší sféry.

Říká se jim průvodci. Netvrdím, že je to tak u všech, co teď opouštějí tento svět, ale i tahle skutečnost je přítomná. Někteří lidé mají prostě práci na druhé straně. Jiní potřebovali vyměnit tělo a další odchází jinam a určitě existují další důvody PROČ.

Jak to vidím já?

Já vnímám rok 2020 jako rok vlídný a plný dobra pod ochranou Boží Matky. Netvrdím, že nepřijdou události, které nás dostanou na kolena. Nebo situace, ze kterých nám nebude dobře. Že jako mávnutím kouzelného proutku se ze světa vytratí všechno, co označujeme za špatné.

Vnímám jen, že opouštíme postupně vnímání duality. Začínáme vidět skrze ni a zjišťujeme, že situace, které nás předtím skoro zničily, jsou nyní těmi, které nás nejvíce posílily a byly pro nás největším požehnáním. „Jako by si Bůh podával ruku s Luciferem“. Do téhle chvíle jsme zažívali dualitu a poznávali dobré a špatné. Teď přijde praxe. Pohled nad dualitu. Bytí v lásce, tak jak to uměl Kristus. Nerozděloval na dobré a špatné. V každém viděl zázrak.

Teď je tu jeho doba více než kdy jindy. Ještě se nezrodil, a proto přichází nejprve jeho Matka. Vnímám ji přítomnou v každém výkladu, který jsem na podzim roku 2019 dělala.

Přichází, aby nám byla společnicí a průvodkyní rokem 2020. Vnímám její laskavost a vlídnost v našem bytí. Ochranu a cestu k důvěře v život, i jako strážného anděla, který pro nás bude přítomný v každém okamžiku.

Ukazuje se mi obraz – klečící žena prožívá své zoufalství a Marie jí zvedá bradu. Dívají se jedna druhé do očí a tíha, kterou ještě před chvíli žena cítila, se rozpouští v láskyplnosti. Marie ji z ní nesnímá. Jen v jejím srdci a mysli aktivuje svou přítomností klid a bezpečí. Žena ví, že stále trvá situace, která jí způsobovala zoufalství, ale teď má v sobě klid, který jí pomůže se se situací vypořádat a zároveň v ní vidět požehnání.

Takže ano, možná bude  krysa náročná. Možná bychom si měli dávat pozor na manipulaci, možná bychom ani my sami neměli manipulovat. Ale určitě bychom měli pohlédnout Marii do očí. Najdeme v nich pro příští rok mnoho požehnání, moudrosti a lásky.

Jaké budou nejsilnější aspekty roku 2020?

V prvním čtvrtletí budeme vyzváni, abychom se na svůj život podívali jako na celek bez potřeby soudit a hodnotit, co je lepší nebo horší. Pod povrchem toho, co jsme schopni vnímat o svém životě, existuje něco, co my zatím nejsme leckdy schopni pochopit. Má to velký smysl a je to propojené v božském řádu. Energie prvního čtvrtletí nás povede právě k tomu, abychom se podívali za hranici toho, co o svém životě dokážeme pochopit. Budeme vedeni k tomu, abychom svému životu poděkovali a podívali se na něj s úctou a poklonili se před moudrostí Boží i vesmírnou, která je přítomná v našich životech.

Ve druhém čtvrtletí nás bude provázet energie tvoření. Budeme vyzýváni, abychom dávali prostor naší tvůrčí síle a zhmotňovali nápady a myšlenky, které čekají na přivedení do reality. Všechno, co v sobě ponese lásku a užitečnost celku, bude mít úspěch. Ujasni si to tedy před vznikem svého „díla“. Zároveň tě události povedou k tomu, abys přijala myšlenku, že na všechno nemusíš být sama a jsou ti k dispozici stovky pomocných rukou. Dokonce ani na svůj „projekt“ nemusíš být sama. Jsou lidé, kteří čekají na to, dostat možnost. Ne všichni tvůrci jsou tvůrci. Někteří tvůrci jsou organizátoři, manažeři, kuchařky i úředníci. Tvůrci mají mnoho podob, stejně tak jako tvůrčí energie má mnoho podob.

Ve třetím čtvrtletí budou nejsilnější aspekty skromnost a moudrost, které nás budou provázet. Neznamená to nemít v téhle době žádné cíle. Naopak. Máme si je vytvořit. Máme si dát jasný směr a rozhodnout se, jakou cestu si vybereme teď. Ve chvíli, kdy se vydáme na cestu k jejich naplnění, máme zůstat skromní a moudře zvažovat. Budeme vyzýváni, abychom probouzeli svého ducha a nedbali toho, čeho dosáhli druzí, nebo se dokonce řídili jejich instrukcemi. Ty jsou platné pro ně samé. My si máme vytvořit své vlastní mapy života. Naučit se důvěřovat svým vlastním vizím a naslouchat svému vnitřnímu kompasu. Ano, můžeme si vzít nějaké všeobecně platné rady k srdci, ale nemáme zapomínat na své vlastní vedení. Zároveň nemáme být lační a chtít víc a víc.

Ve čtvrtém čtvrtletí nás čeká výzva, ve které nemusíme obstát. Učíme se i skrze ztráty, které bývají bolestné. Naše srdce se tak učí novým prožitkům. Jako je soucit, porozumění, nesouzení. Tentokrát však nemáme o nic přicházet tím, že nás o to někdo nebo něco připraví. Všechno, co milujeme a k čemu máme vztah ve svém srdci, máme odevzdat. Nabídnout do rukou božích. Nelpět na tom, jak se naše vztahy budou vyvíjet, jestli vydrží nebo jestli ti, co milujeme, v našem životě zůstanou. Nechat všemu volný průběh a svobodu, aby se vše vyvíjelo svým vlastním směrem a bez vůle, kterou se snažíme hýbat věcmi. Opustit touhu mít pravdu a nebo všechno vědět nejlépe. Přestat si myslet, že víme, co je pro druhé nejlepší. Prostě učení se důvěře ve vyšší dobro.

Mějte nádherné dny! Do nového roku vám přeji, aby se vaše záměry naplnily v souladu s vyšší vůlí. Vaše kroky, aby zanechaly za sebou stopy lásky a důvěry. Plný rok, moje milé.

 

Jmenuji se Eva Pitnerová a jsem z poloviny cikánka. Z rodu mého otce čerpám věštecký dar a temperament a z rodu své matky čerpám vnitřní sílu, láskyplnost, magii. S výkladem karet jsem začala v roce 2005 a od té doby jsem pracovala s více jak 10.000 klientkami. Postupně jsem začala kromě karet pro klientky nabízet konstelace - Karmické a rodinné a regresně transformační službu - Cesta ke kořenům Tady najdeš služby, které nabízím>> a tady si přečti o tom kdo jsem>>

Vytvořila jsem pro tebe programy ZDARMA, které najdeš tady nech se inspirovat a provést k harmonickým vztahum>>

Jsem ráda, že jsi zavítala na můj web skrze tento článek.

Komentáře