Co je rodinné/konstelační zapletení a jak negativně ovlivňuje váš život?

Konstelační zapletení (rodinné zapletení) je termín používaný v psychoterapii a rodinných konstelacích k popisu často nevědomého vzorce chování mezi členy rodiny. Přestože je to skoro až neuvěřitelné, prožitky lidí (předků) přímo ovlivňují to, jak se cítíte a co prožíváte. Bohužel mnoho lidí ani neví, že se něco takového děje a že to, jak se cítil nebo co prožil někdo z vašich předků, vás ovlivňuje.

Jak vypadá konstelační zapletení?

Konstelační zapletení se objevuje, když se v rodině vyskytují opakující se problémy, nemoci, ztráty, a vztahy, u kterých můžeme například říct:„ máš podobný osud jako babička, vybrala sis stejného partnera jako byl tvůj táta atd.“  Opakující se nedostatek lásky, podpory, pozornosti či uznání v rodinách může být ukázkou konstelačního zapletení. Jindy může být znakem konstelačního zapletení i to, že se vyhýbáme nějakému tématu. Tohle všechno může mít negativní dopad na jednotlivce i na celou rodinu, a to i na tu, která teprve přijde (potomky).

Dám ti teď tři příklady, jak takové zapletení může vypadat.

  1. Konstelační zapletení způsobené ztrátou dítěte: v minulé generaci ztratila rodina jedno z dětí. Příběh rodiny mohl vést k ke klientčině neplodnosti a pocitu viny, že není schopna mít dítě, nebo na sebe pohlíží jako na ženu, která si mít dítě nezaslouží. Jedno podobné zapletení jsme rušili u klientky, která potratila a nemohla dlouho znovu otěhotnět. Po rozvázání jejího zapletení do pár týdnů otěhotněla a brzy bude rodit.

  2. Konstelační zapletení způsobené vyloučením z rodiny: v minulé generaci byl jeden člen vyloučen z rodiny (říká se tomu černá ovce rodiny) kvůli svému jednání, životnímu stylu či názorům, nebo také protože nesouhlasil s tím, jak rodina funguje. Pokud dojde k zapletení, taková událost vede k tomu, že klientka, která chce postavit konstelaci, má pocit, že není součástí rodiny a že ji rodina neakceptuje. Dokonce může mít i finanční problémy nebo se uchylovat k nevěrám, při kterých si podvědomě chodí načerpat přijetí a lásku. Sama má pak pocit, že to není v pořádku a současně vnímá, že je to silnější než ona sama.

  3.  Konstelační zapletení způsobené ztrátou majetku: klientčin předek přišel o majetek, ať už tím, že špatně investoval, nebo kvůli režimu. Následně si pak sáhl na život. Klientka, která chce postavit konstelaci, přichází s tím, že hodně pracuje, a přestože vydělá dost, pokaždé jí finance sotva vyjdou, nebo se vždy něco stane a ona musí značnou část peněz věnovat na nečekané výdaje a nemůže si dovolit investovat peníze do věcí, které by ráda. Navíc se u ní začíná projevovat ztráta radosti, naděje a je vyčerpaná.

Skrze konstelační zapletení získáváme dar léčení.

Představte si, že spoluprožíváte (zapletli jste se) příběh svého předka. Vždycky se to pak projeví nějakým nekomfortním stavem, ať už fyzickým, emocionálním nebo psychickým, což vás začne nutit s tím něco dělat. Díky tomu svůj život nejen zkvalitníte, vymaníte se ze zapletení, ale tím, že jdete na konstelace nebo na jiný druh terapie, podpoříte v léčení i svůj rod.

Mým darem je vidět do minulosti. Díky tomu dokážu najít předka, vyprávět vám jeho příběh a ukázat souvislosti s vaším současným životem, a zároveň pomocí konstelací rozplést vaše zapletení a najít klid pro duši předka.

Mnoho mých klientů po konstelacích prožilo pocit smíření, uvolnění a osvobození.

Přínos konstelací

Jedním z darů konstelací může být lepší pochopení vlastního života a mezilidských vztahů. Konstelace vám pomůžou rozkrýt nevědomé rodinné vzorce a dynamiku, které ovlivňují vaše chování.  

Umožní vám najít nový pohled na staré bolesti a traumatické zážitky, což může být klíčem k uzdravení a uvolnění. Můžete se naučit, jak lépe pečovat o své vnitřní dítě, což vede k rozvoji sebeúcty a sebevědomí.

Ukážou vám vaše problémy v jiném světle. Pomohou najít směr a přiblížit vás k řešení, které by jinak bylo pro vás skryté. Pochopení, které přijde, vám může pomoci vystoupit z kolečka bolesti a najít pro sebe novou cestu.

V konečném důsledku vám konstelace můžou pomoct vybudovat silnější a hlubší vztah k sobě i druhým a najít smysl a hodnotu v životě.

Klikni na tlačítko a zjisti o konstelacích víc!

Konstelací jsem se pouze účastnila a byla jsem ve dvou rolích a byla jsem překvapená, jak jsem se do role dostala i ten pocit mě překvapil, co mnou projel od hlavy až po paty. Myslela jsem, že mi to nepůjde. Byla to vůbec první konstelace, které jsem se zúčastnila. Celý víkend jsem se cítila velmi dobře, díky Tvému vedení, přístupu a prostředí ve kterém jsme byly. 

Lucie Aujeská

Jmenuji se Eva Pitnerová a jsem z poloviny cikánka. Z rodu mého otce čerpám věštecký dar a temperament a z rodu své matky čerpám vnitřní sílu, láskyplnost, magii. S výkladem karet jsem začala v roce 2005 a od té doby jsem pracovala s více jak 10.000 klientkami. Postupně jsem začala kromě karet pro klientky nabízet konstelace - Karmické a rodinné a regresně transformační službu - Cesta ke kořenům Tady najdeš služby, které nabízím>> a tady si přečti o tom kdo jsem>>

Vytvořila jsem pro tebe programy ZDARMA, které najdeš tady nech se inspirovat a provést k harmonickým vztahum>>

Jsem ráda, že jsi zavítala na můj web skrze tento článek.

Komentáře